top of page

 


 

בעשור וחצי האחרונים, אנו עדים לתופעה תרבותית מרתקת אשר חוצה מגזרים וחודרת לעומק הציבור בישראל- מוסיקה יהודית - ישראלית מקורית, אשר מבטאת ועוסקת בתכנים תרבותיים יהודיים מסורתיים ומודרניים.

בעמק חפר, כמו בכל מקום אחר בארץ, צומחים הרכבים מוזיקאליים נפלאים של בני נוער המחפשים דרך ליצור ובמה לבוא לידי ביטוי. היצירה מגוונת, אך היא שואבת את מקורותיה בעיקר מחומרים אוניברסאליים, לעיתים קרובות בשפה האנגלית – יצירה שהיא מרוחקת מהשפה ומהתרבות היהודית – ישראלית העשירה והמגוונת. מקורוק הינו פרויקט המזמין בני נוער לקיים דיאלוג של זהות עם התרבות היהודית- ישראלית, וליצור בהשראתה מוסיקה מקורית בליווי יוצרים מוסיקליים פעילים.

bottom of page