top of page

 

 

 

בעשור והחצי האחרון, אנו עדים לתופעה תרבותיות מרתק אשר חוצה מגזרים וחודרים לעומק הציבור בישראל- מוסיקה יהודית - ישראלית מקורית, אשר מבטא ועוסק בתכנים תרבותיים יהודי מסורתית ומודרני.

יצירה מגוונת, אך היא שואבת את מקורותיה בעיקר מחומרים אוניברסאליים, לעתים קרובות בשפה אנגלית - יצירה שהיא מרוחקת משפה ומהתרבות יהודית- ישראלית העשירה ומגוונת.

מקורוק פלוס

bottom of page